Over Ons

Het Gouds Vrouwennetwerk in het kort

Het Gouds Vrouwennetwerk organiseert al een aantal jaren de Internationale Vrouwendag in Gouda. Om dit netwerk een rechtsvorm te geven en daarmee als officiële gesprekspartner te worden gezien, is op 28 januari 2020 de stichting Gouds Vrouwennetwerk opgericht. Op 24 februari werden de statuten ondertekend bij de notaris en werd de stichting rechtsgeldig. 

Notariskantoor Wagener heeft ons gesponsord door een vriendenprijs te rekenen.

Organisatie

Bestuur

Marion Suijker

Voorzitter

Na jarenlang politiek actief te zijn geweest in Gouda zet ik me nu graag in voor Stichting Gouds Vrouwennetwerk.

Het lijkt op het eerste gezicht dat dat niet meer nodig is in NL en dat we al veel op het gebied van emancipatie bereikt hebben.

Dat is natuurlijk ook zo, maar we zijn we er nog lang niet en er is blijvend aandacht voor nodig!

Dan is het verstandig om de handen ineen te slaan en dat doen we met het Gouds Vrouwennetwerk.

Het zou mooi zijn als het vieren van 8 maart in Gouda elk jaar tot een 'normaal' iets is geworden dat niet meer weg te denken is.

Ineke de Groot

Secretaris

Tijdens mijn studie heb ik een college vrouwengeschiedenis gevolgd en ben mij altijd blijven interesseren in de positie van de vrouw in de samenleving.

Begin 2020 las ik in de krant dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland is toegenomen. Nederland is zelfs 11 plaatsen gezakt op de wereldranglijst!

Dit laat zien hoe belangrijk het is om ieder jaar op 8 maart Internationale Vrouwendag te vieren en aandacht te schenken aan de positie van alle vrouwen, waar ook ter wereld.

Anique de Kruijf

Penningmeester

Vrouwen zijn mooi, sterk, zacht en zakelijk. Vrouwen zijn het waard om gevierd te worden.

Elk jaar op 8 maart doen we dat samen; een feest om de veelzijdigheid van de vrouw te vieren en om de veelzijdigheid van de vrouwen van Gouda in de spotlight te zetten.

In het dagelijks leven heb ik een managementfunctie in het werkveld van cultuur en erfgoed en ook in de journalistiek ben ik thuis. Vanuit die expertises draag ik bij aan het Gouds Vrouwennetwerk.

.

Comité van aanbeveling

Een door de stichting Gouds Vrouwennetwerk verzamelde groep personen van aanzien die zich onbezoldigd en vertrouwelijk verbinden om de goede naam van de organisatie te garanderen.

Daartoe onderschrijft en draagt het comité de doelstellingen van de organisatie publiekelijk uit, werft in de eigen netwerken en daarbuiten sympathisanten (waaronder donateurs) en aspirant-bestuursleden aan die op grond van inhoudelijke en/of bestuurlijke competenties gezocht en beoordeeld worden, en organiseert een netwerk waaruit geput kan worden voor pro Deo diensten als lezingen, of om vertrouwelijke adviezen in te winnen.

Leden van het comité hebben geen statutair vastgelegde bestuurlijke rechten ten opzichte van de organisatie. Het lidmaatschap geldt als een erefunctie, waarvoor tevens opgaat dat noblesse oblige: het verplicht tot het verrichten van goede daden.

Bron: Wikipedia

.

Kerngroep

Naast bestuursleden Marion Suijker & Ineke de Groot hebben onderstaande personen zitting in de kerngroep.

De kerngroep maakt concrete plannen, zet de grote lijnen uit, verdeelt de taken en benadert specialisten in het netwerk om die plannen uit te werken.

Ineke Moerman

voorzitter kerngroep

.Sinds 2019 ben ik betrokken bij het Gouds Vrouwennetwerk. Wat mij maatschappelijk drijft is het ondersteunen van mensen die achterstand ervaren op het gebied van gezondheid, werk en inkomen, vrouwen en kinderen in het bijzonder. Binnen het kernteam heb ik de rol van het technisch voorzitterschap zodat we tot mooie activiteiten en viering van 8 maart komen.

José van Eijkelenburg

lid kerngroep

Als lid van de kerngroep mag ik invulling en uitvoering geven aan de viering van 8 maart.

Wat voor mij heel belangrijk is, is dat we proberen een beeld te krijgen van alle verschillende vrouwenclubs die in Gouda actief zijn en het voor elkaar te krijgen deze clubs met elkaar te verbinden.

..


Irene Hilgevoord

lid kerngroep

.Sinds 2018 ben ik betrokken bij het Gouds Vrouwennetwerk. Ik ben ook lid van de VVAO. Voor mij is het erg belangrijk dat vrouwen uit alle lagen van de bevolking elkaar steunen en dat we er met elkaar voor zorgen dat alle vrouwen gelijke kansen krijgen. Daar is nog veel aan te verbeteren. Het is goed om daar op 8 maart even bij stil te staan.

Hannie van der Wal

lid kerngroep


*

2020 Gouds Vrouwennetwerk | Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.