Ontstaan Gouds Vrouwennetwerk

Het Gouds Vrouwennetwerk is gestart als een burgerinitiatief. Drie vrouwen vonden het eind 2017 hoog tijd om Internationale Vrouwendag ook in Gouda goed op de kaart te zetten.

In 2018 zijn we klein begonnen. Wat heet klein? Een mooie intieme bijeenkomst in de Garenspinnerij was een geweldig begin. En na de evaluatie wilden steeds meer vrouwen meedoen.

In 2019 werd Internationale Vrouwendag veel grootser gevierd in het Huis van de Stad en de balzaal van de voormalige PWA-kazerne.

In 2020 hadden we zelfs de Goudse Schouwburg ter beschikking als locatie voor Internationale Vrouwendag. Steeds meer vrouwen doen mee en ook vrouwenorganisaties, zoals de Soroptimisten & VVAO ( Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding) ondersteunen dit initiatief van harte.

Begin 2020 hebben we de stichting Gouds Vrouwennetwerk opgericht. Deze stichting heeft als doel om Internationale Vrouwendag jaarlijks in Gouda te organiseren en te zorgen dat dit een waardevolle traditie wordt.

Doelstelling:

"De positie en betrokkenheid van vrouwen en jonge meiden verbeteren met als doel een gelijkwaardige en inclusieve samenleving te bereiken"

Missie, Visie & Strategie

Onze missie is jaarlijks Internationale Vrouwendag te organiseren in Gouda.

Onze visie is het waarmaken van onze doelstellingen:

 • De positie en betrokkenheid van vrouwen en jonge meiden verbeteren met als doel een gelijkwaardige en inclusieve samenleving te bereiken;
 • Het faciliteren en vieren van Internationale Vrouwendag op of rond
  8 maart;
 • Bestaande vrouwenorganisaties verbinden in een netwerk;
 • Aandacht vragen voor de doelstellingen van Internationale Vrouwendag,
  waaronder o.a. diversiteit, gendergelijkheid en vrouwenrechten;
 • Het organiseren van bijeenkomsten voor en door vrouwen rondom
  thema's zoals achterstelling en huiselijk geweld, autonomie, talent-
  ontwikkeling en zelfbewustwording

Strategie:
Jaarlijks vieren we Internationale Vrouwendag in Gouda met vrouwen van alle achtergronden en culturen. Daarnaast geven we aandacht aan thema's die onze doelstellingen onderschrijven. We leggen daarbij de nadruk op het versterken van de positie van vrouwen en streven naar een inclusieve samenleving.

2020 Gouds Vrouwennetwerk | Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.