9. Sara Teixeira de Mattos (1906-1997)

Directrice Joodse bejaardenhuis

English translation at the bottom of this page

Sara volgde in Amsterdam een opleiding tot verpleegster en was directrice van het Centraal Tehuis voor Israƫlieten aan de Oosthaven: zuster S.R. Teixeira de Mattos. In het boek De Joden te Gouda in de tweede wereldoorlog (1972) deed zij verslag van de gebeurtenissen in het bejaardentehuis voor en tijdens de oorlogsjaren.

Ook is daar haar verhaal te lezen van de deportatie van de bewoners naar Westerbork, haar verblijf daar en later in Barneveld, op beide plekken weer als verpleegster. Vanuit Barneveld werd ze opnieuw naar Westerbork getransporteerd.Op 4 september 1944 werd ze aansluitend naar kamp Theresienstadt gestuurd. Vanaf daar vluchtte ze met een groep in januari 1945 naar Zwitserland. Na haar terugkeer in Nederland trouwde ze met de heer S. Meijer, een bestuurslid van het Centraal Tehuis die als onderduiker de oorlog overleefde.

Toen er haar naderhand gevraagd werd of zij niet had kunnen onderduiken bekende ze dat zij haar valse persoonsbewijs op de avond van de deportatie had verscheurd en verbrand omdat zij haar mensen niet in de steek wilde laten.


Met Stolpersteinen worden vermoorde Joden herdacht, door voor elk van hen in de stoep voor het huis waar zij hebben gewoond zo'n steen te laten plaatsen. Zo ook voor het bejaardenhuis op Oosthaven 31. Meer informatie hierover  https://www.goudsmetaheerhuis.nl/stolpersteine-route-10-oosthaven-31/


Deze informatie is onderdeel van de route 'Goudse vrouwen op de kaart' langs panden waar belangrijke Goudse vrouwen hebben gewoond of gewerkt. Klik hier voor de bijhorende plattegrond en informatie.


Manager of the Jewish retirement home

Sarah trained to become a nurse in Amsterdam and was manager of the Centraal Tehuis (Central Home) for Jewish peolpe at the Oosthaven: Nurse S.R. Teixeira de Mattos. In the book De Joden te Gouda in de tweede wereldoorlog published in 1972(The Jews in Gouda in World War II) she reported the events in the retirement home before and during the years of war. In this book you can also read her story of the deportation of the inhabitants to Westerbork, her stay there and later in Barneveld. In both places she worked as a nurse. From Barneveld she was again deported to Westerbork.

On September 4, 1944, she was subsequently sent to camp Theresienstadt. From there she fled with a group to Switzerland in January 1945. After her return to the Netherlands she married Mr. S. Meijer, who was a member of the board of the Centraal Tehuis. He had survived the war as person in hiding.

When she was asked afterwards if she could not have gone into hiding Sara confessed that she had torn up and burnt her fake identity card on the evening of her deportation because she did not want to abandon her people.


Murdered Jews are commemorated by having such a Stolperstein (stone) placed for each of them in the sidewalk in front of the house where they have lived. Like here In front of this retirement home on the Oosthaven 31. More information (in Dutch): https://www.goudsmetaheerhuis.nl/stolpersteine-route-10-oosthaven-31/


This information is part of the tour 'Women from Gouda on the map' along buildings in which important women in Gouda once lived or worked. Click here for the accompanying map and information.


2020 Gouds Vrouwennetwerk | Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.