6. Clara van der Zaan (1646-1713)

Goudse apothekersvrouw

English translation at the bottom

Clara werd in Gouda geboren en haar vader Joris Cornelis van der Saen was zeekapitein. Hij sneuvelde in de Eerste Engelse Zeeslag op 28 februari 1653, en hij diende onder admiraal Maartens Harpertszoon Tromp. Het gezin woonde aan de Lage Gouwe 200-206. Clara trouwde op 8 juni 1666 in de St. Janskerk met apotheker Joannes Bouders. De apotheek stond aan de Wijdstraat 25. Hun zoon Georgius studeerde medicijnen en was van 1707-1713 stadsarts in Gouda. Daarnaast was hij ook regent en meermalen burgemeester. Dochter Catharine trouwde in 1719 met burgemeester Govert Suijs, maar overleed hetzelfde jaar in het kraambed. Echtgenoot Joannes overleed in 1672 en Clara zette de apotheek voort met hulp van Gilles Dames.

Op 17 december 1677 trouwde ze met haar neef Cornelis van der Zaan en ze kreeg met hem nog een dochter, Maria. Cornelis was kapitein van "Het edel mogende Collegie ter Admiraliteit tot Amsterdam" en het gezin woonde aan de Oosthaven in Gouda. Een maand na haar tweede huwelijk verkocht ze de "apothecaris-winkel" met inventaris voor 1.300 gulden aan apotheker Jeremias Schreuder of Schroderus. Cornelis streed als kapitein ter zee in 1672-1673 meermaals tegen de Engelsen. In 1677 streed hij op zee tegen de Zweedse koning en kreeg van de Deense koning een gouden ketting en erepenning als beloning.

Clara overleed op 12 oktober 1713. Dit staat aangetekend in het Begraafboek van de St. Jan en voor haar moest het maximale tarief van 30 gulden worden betaald. Bijzonder is dat er voor haar een lijkdicht is geschreven en dat haar portret en het portret van haar dochter Maria, geschilderd in 1682, zich bevinden in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.       


Deze informatie is onderdeel van de route 'Goudse vrouwen op de kaart' langs panden waar belangrijke Goudse vrouwen hebben gewoond of gewerkt. Klik hier voor de bijhorende plattegrond en informatie.      


Pharmacist's wife in Gouda

Clara was born in Gouda and her father, Joris Cornelis van der Saen was a naval captain. He was killed in the First English Naval Battle on 28 February 1653, serving under admiral Maarten Harpertszoon Tromp. The house of the family was situated at the Lage Gouwe 200-206 in Gouda. Clara got married to pharmacist Joannes Bouders in the St Jans church on 8 June 1666. The pharmacy was situated at 25 Wijdstraat. Their son, Georgius studied medicines and was city doctor in Gouda from 1707-1713. Apart from that he was also regent and several times mayor. Daughter Catherine married mayor Govert Suijs in 1719. However, Catherine died in childbed in the same year. Clara's husband, Joannes, died in 1672 and Clara continued the pharmacy with the help of Gilles Dames.

On December 17, 1677 Clara married her cousin Cornelis van der Zwaan and with him she got another daughter, Maria. Cornelis was captain of "Het edelmogende Collegie ter Admiraliteit tot Amsterdam" (the almighty college at the Admiralty to Amsterdam) . The family lived at the Oosthaven in Gouda. A month after her second mariage Clara sold the "pharmacy-shop" with inventary for 1.300 guilders to pharmacist Jeremias Schreuder or Schroderus. Cornelis fought as naval captain in 1672-1673 several times against the English. In 1677 Cornelis fought at sea against the Swedish king and received afterwards a gold chain and medal of honor from the Danish king as reward.

Clara died on October 12, 1713. This is mentioned in the Funeral Book of St. Jans church and for the maximum sum of 30 guilders had to be paid for her. It is exceptional that an elegy was written for her. Her portret and that of her daughter Maria were painted in 1682 and can be found in the Maritime Museum in Amsterdam.


This information is part of the tour 'Women from Gouda on the map' along buildings in which important women in Gouda once lived or worked. Click here for the accompanying map and information.

    

2020 Gouds Vrouwennetwerk | Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.