14. Margaretha van Zevenbergen (plm. 1445-1483)

Moeder van Erasmus

English translation at the bottom of this page

Zonder haar was de wereldberoemde filosoof en humanist Desiderius Erasmus er niet geweest. Margaretha Rogerius van Zevenbergen was zijn moeder. Door de geschriften van haar vermaarde zoon weten we nu meer over haar.

De jonge Margaretha moet ergens tussen 1460 en 1465 terecht zijn gekomen in Gouda alwaar zij een sympathieke "bijna"-monnik tegen het lijf liep, Rutger Gerards. De liefde bloeide op en er werden twee zonen geboren, eerst Pieter en daarna Gerard. De laatste kennen wij als de grote denker/schrijver/humanist Erasmus.

Het verhaal wil dat de laatste in Rotterdam zou zijn geboren, in die tijd een dorp vergeleken met de bekende rijke stad Gouda. Omdat de geliefden niet in de echt waren verbonden leek het de familie van de vader beter om de bastaardzonen van Rutger en Margaretha buiten het gezichtsveld van de Goudse goegemeente te houden. Erasmus zou in de nacht van zijn geboorte letterlijk met zijn moeder en grote broer verscheept zijn naar Roterodami.

Vervolgens was vader Rutger enige jaren buiten beeld, gedwongen op bedevaart naar Rome om boete te doen. Bij terugkeer ontdekte hij bij toeval dat zijn geliefde Margaretha nog in leven was, evenals zijn beide zonen. Het drietal ging met Rutger mee naar Gouda. Pieter en Gerard bezochten de Latijnse school in Gouda en na een verblijf van een jaar of vier vertrokken ze met Margaretha naar Deventer.

In Deventer sloeg het noodlot toe: Margaretha overleed aan de pest. In de Goudse audiotour 'Erasmus, kind van Gouda' (www.kindvangouda.nl) komt Margaretha bij punt twee aan het woord.


Deze informatie is onderdeel van de route 'Goudse vrouwen op de kaart' langs panden waar belangrijke Goudse vrouwen hebben gewoond of gewerkt. Klik hier voor de bijhorende plattegrond en informatie.


Mother of Erasmus

Without her the world famous philosopher and humanist Desiderius Erasmus would not have existed. Margaretha Rogerius van Zevenbergen was his mother. Through the writings of her renowned son we now know more about her.

The young Margaretha must have come to Gouda somewhere between 1460 and 1465. Here she met a sympathetic "almost" monk, Rutger Gerards. They fell in love and from this love affair 2 sons were born, first Peter and later Gerard. The latter we know as the great thinker/writer/humanist Erasmus.

As the story goes Erasmus would have been born in Rotterdam, which in those days was no more than a village compared to the well-known, rich city of Gouda. Since the lovers were not officially married the family of the father thought it would be better to keep the bastard sons of Rutger and Margaretha out of sight of the Gouda public at large. In the night of his birth Erasmus would have been transported by ship to Rotterdam, together with his mother and brother. In the years after this, father Rutger was out of sight, forced to go on pilgrimage to Rome to do penance. At his return he discovered by accident that his beloved Margaretha was still alive, as well as his two sons. The three of them went, together with Rutger, back to Gouda. Pieter and Gerard went to the Latin school in Gouda and four years later they left, with Margaretha to Deventer.

In Deventer fate struck: Margaretha died from the plague. In the Gouda audiotour 'Erasmus, child of Gouda' (www.kindvangouda.nl) we can hear Mararetha tell her story at point two.


This information is part of the tour 'Women from Gouda on the map' along buildings in which important women in Gouda once lived or worked. Click here for the accompanying map and information.

..

2020 Gouds Vrouwennetwerk | Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.