Doelstelling:

De positie en betrokkenheid van vrouwen van alle leeftijden te verbeteren zodat onze samenleving gelijkwaardiger en inclusiever wordt.  

Missie, Visie & Strategie

Onze missie is jaarlijks Internationale Vrouwendag te organiseren in Gouda.

Onze visie is het waarmaken van onze doelstellingen:

 • De positie en betrokkenheid van vrouwen en jonge meiden verbeteren met als doel een gelijkwaardige en inclusieve samenleving te bereiken;
 • Het faciliteren en vieren van Internationale Vrouwendag op of rond
  8 maart;
 • Bestaande vrouwenorganisaties verbinden in een netwerk;
 • Aandacht vragen voor de doelstellingen van Internationale Vrouwendag,
  waaronder o.a. diversiteit, gendergelijkheid en vrouwenrechten;
 • Het organiseren van bijeenkomsten voor en door vrouwen rondom
  thema's zoals achterstelling en huiselijk geweld, autonomie, talent-
  ontwikkeling en zelfbewustwording

Strategie:
Jaarlijks vieren we Internationale¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Vrouwendag in Gouda met vrouwen van alle achtergronden en culturen. Daarnaast geven we aandacht aan thema's die onze doelstellingen onderschrijven. We leggen daarbij de nadruk op het versterken van de positie van vrouwen en streven naar een inclusieve samenleving.

Op 24 februari 2023 werd bij notaris Wagener de stichting opgericht.

Voorzitter Marion Suijker en secretaris Ineke de Groot ondertekenden de statuten.

3 juni 2022: 

Aftrap Goudse Vrouwen op de Kaart

5 juni 2022

In het kader van Gouda750 "Geef Gouda door" heeft afgelopen vrijdag de aftrap plaatsgevonden van de wandeling bij de oudste winkel van Gouda: tabaksspeciaalzaak Van Vreumingen. Daarbij is het straatnaambordje van Elisabeth Stoffers onthuld door Loet van Vreumingen en Marion Suijker, bestuursvoorzitter van het Gouds Vrouwennetwerk.

Boven deze winkel woonde Elisabeth Stoffers (1881-1971), de eerste Nederlandse kunstenares die abstract werk maakte. Van haar worden o.a. in het Centraal Museum Utrecht en in het Rijksmuseum Amsterdam werken bewaard.

Op deze zonnige vrijdagmiddag spraken wethouder Michel Klijmij - van der Laan, programmaleider Gouda 750 Marien Brand, bestuurslid Anique de Kruijff en Loet van Vreumingen, Loet is de voormalig eigenaar van de gelijknamige tabaksspeciaalzaak en kleinzoon van Elisabeth Stoffers.

Boven deze winkel woonde Elisabeth Stoffers (1881-1971), de eerste Nederlandse kunstenares die abstract werk maakte. Van haar worden o.a. in het Centraal Museum Utrecht en in het Rijksmuseum Amsterdam werken bewaard.

De brochure was op te halen bij de VVV of te downloaden via de pagina Vrouwenstraatnamen.. 

Op zaterdagmiddagen 16 en 30 juli en 17 september 2022 stonden er op verschillende plekken in de binnenstad vertelsters op de route om meer te vertellen over onze Goudse "voormoeders".

Voor meer achtergrondinformatie zie de pagina Vrouwenstraatnamen.

In het AD van 18 juli:

Een geslaagde Vrouwendag!

9 maart 2022


Adriana van Dooijeweert heeft een boeiende -  interactieve - lezing gehouden over vrouwenrechten, grensoverschrijdend gedrag en haar persoonlijke ervaringen met ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Margreet Salet sloot de avond af met een drietal rake, humoristische en zelfgeschreven liedjes.

Lesbrief voor de Goudse basisscholen

16 februari 2022

Gelijkwaardigheid is niet alleen belangrijk voor volwassenen. Het is van groot belang dat we ook onze kinderen en kleinkinderen hierover vertellen. Stichting Gouds Vrouwennetwerk heeft daarom samen met de Brede School, Cultuurhuis Garenspinnerij en StudioJuut de digitale lesbrief Internationale Vrouwendag gemaakt. Alle Goudse basisscholen hebben die ontvangen. 

In de lesbrief kunnen meisjes en jongens kennismaken met Internationale Vrouwendag, het belang van gelijke rechten en vrouwelijke rolmodellen. Aanvullend is er een beeldende opdracht om zelf mee aan de slag te gaan.

Internationale Vrouwendag komt er aan!

27 januari 2022

Adriana van Dooijeweert
Adriana van Dooijeweert

Hopelijk kunnen we Internationale Vrouwendag op 8 maart weer samen live vieren!

We zijn druk bezig met de voorbereidingen: het (oude) stadhuis is gereserveerd voor een programma en Adriana van Dooijeweert, oud-voorzitter van het College van de Rechten van de Mens, komt een lezing geven.

Over een paar weken vind je hier het complete programma.


Terugkijken en vooruitblikken

16 december 2021

In onze nieuwsbrief lees je er alles over.
Wil je de nieuwsbrief in het vervolg ook ontvangen? Stuur dan een mail naar gouds.vrouwennetwerk@gmail.com.


Veel aandacht voor Orange the World

7 december 2021

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is de Orange the World campagne in het leven geroepen door de Verenigde Naties. De campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt jaarlijks af op 25 november (Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) en eindigt op 10 december.(Dag van de Rechten van de Mens),

https://www.orangetheworld.nl/

In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs.  Voor de regio Gouda zijn er, naast de oranje verlichting van markante gebouwen, een aantal filmpjes gemaakt, waar ons bestuurslid Anique de Kruijf ook een krachtige boodschap vertelt:

Er komen vrouwenstraatnamen aan!

11 oktober 2021

In de nieuwe wijk Westergouwe krijgt een viertal straten vrouwennamen: Catharina Burier, Machteld Cosijns, Maria Blom en Josine de Bruyn Kops.

Deze vier vrouwen hadden via onze ludieke actie al tijdelijk een eigen straat gekregen. Op 4 september jl. waren ze namelijk opgenomen in onze fiets-/wandeltocht.

Een zeer geslaagd evenement

8 september 2021

Goudse Post 8 september
Goudse Post 8 september

De informatiestand op Klein Amerika, waar men de route en het boekje kon verkrijgen, werd druk bezocht.
Velen hebben de op deze zonnige zaterdag de route gelopen en de verhalen over de bijzondere vrouwen gehoord.
Zie de fotogalerij op de pagina Vrouwenstraatnamen.


Startschot zaterdag door wethouder

3 september 2021

Wethouder Corine Dijkstra van de Gemeente Gouda geeft zaterdagmiddag om 13.30 uur op de trap van het bordes van het Stadhuis op de Markt het "officiële 'startschot" van de wandel- en fietstocht langs 20 omgedoopte vrouwen straatnamen.

Meer informatie op de pagina Vrouwenstraatnamen.


Interview in het AD

2 september 2021

Een uitgebreid interview op de website van het AD over de aanstaande fietstocht.

De route is klaar!

19 augustus 2021

De route in de binnenstad van Gouda is uitgestippeld (plm. 6 km)!
We hebben twintig straatnaambordjes vervangen door bordjes met de namen van belangrijke Goudse vrouwen.
Bij verschillende bordjes staat een vertelster (herkenbaar aan een witte sjerp) die uitleg geeft waarom de betreffende vrouw zo bijzonder was voor Gouda.

Waarom deze fiets-/wandeltocht?
Deze ludieke actie is opgetuigd omdat de verhouding van mannelijke en vrouwelijke straatnamen in Gouda bij lange na niet in evenwicht is. En dat terwijl een groot aantal vrouwen een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van Gouda. Helaas is dit onvoldoende zichtbaar in onze stad.

De route is voor iedereen gratis te lopen of fietsen. Daarnaast is het boekje 'Goudse vrouwen op de kaart' te verkrijgen met informatie over elke vrouw. Het boekje is te verkrijgen bij de vertelsters op de route of bij de stand op het parkeerterrein voor de bibliotheek (Chocoladefabriek) op Klein Amerika. Het boekje kost € 2 en hiermee steunt u ons project.


De route en overige informatie is te vinden op de pagina Vrouwenstraatnamen.

Fietstocht op 4 september!

16 juli 2021

We organiseren weer een fietstocht langs omgedoopte straatnamen.

Klik hier voor Detailinformatie en aanmelden 

Of voor achtergrondinformatie en sneakpreviews op de pagina Vrouwenstraatnamen.


Briefkaart naar College en Raad

14 juni 2021

Geachte burgemeester, wethouders en raadsleden,

Wat fijn dat er zes Goudse vrouwenstraatnamen bij komen! Heeft het Gouds Vrouwennetwerk wellicht met de fietstocht op Internationale Vrouwendag 2021 dit vlammetje aangewakkerd?

Gouda verdient meer vrouwenstraatnamen. Er zijn nog veel meer markante, belangrijke en inspirerende Goudse vrouwen door ons opgespoord, die ook een eigen straatnaam verdienen.

Zo immers kunnen we meiden en jonge vrouwen laten zien dat de wereld voor hen open ligt en ze alles kunnen worden wat ze maar kunnen bedenken. Via zoiets simpels als een straatnaam kunnen we een bijdrage leveren aan een evenwichtigere wereld.

Op 4 september herhalen we onze fietstocht door Gouda langs omgedoopte straten. Op verschillende locaties staan enthousiaste vertelsters die uitleg geven over de betreffende bijzondere vrouw.

Fiets jij mee?

Geef u nu al op via gouds.vrouwennetwerk@gmail.com


Fietstocht langs bijzondere Goudse Vrouwen

30 mei 2021

We zijn van plan om onze fietstocht langs omgedoopte Goudse vrouwenstraatnamen op zaterdag 4 september 2021 te herhalen.

De pilot van 8 maart was namelijk een groot succes.

Hou deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws!


2020 Gouds Vrouwennetwerk | Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.