16. Henrietta Hoffman (1825-1886)

oprichtster Volksgaarkeuken Gouda

English translation at the bottom of this page

Henrietta Helena Hoffman werd op 26 april 1825 te Gouda geboren als dochter van een handelaar in koloniale waren, Matthias Frederik Hoffman en Jeanne Marie Gronovius.

Zij liet bij haar overlijden in 1886 een bedrag van ƒ 481.359,98 na aan de gemeente Gouda. Bij testament had zij bepaald dat de gemeente Gouda moest stichten "een Volksgaarkeuken, waarmede zij bedoelt, zoodanige inrichting, waardoor aan den Arbeidersstand tegen matige betaling voedingsmiddelen worden verschaft, en een gesticht tot opneming en verpleging van daaraan behoefte hebbende vrouwen of meisjes uit den fatsoenlijken stand".

En zo kreeg Gouda een volksgaarkeuken aan de Keizerstraat in 1889 en in 1891 het Hoffmansgesticht aan de Oosthaven voor alleenstaande dames van boven de 40 met een verklaring van goed gedrag.

De volksgaarkeuken bleef tot 1987 in bedrijf, het tehuis werd na jaren van tekorten in 1972 gesloten. De laatste bewoners vertrokken naar verzorgingshuis De Ronssehof.

De maaltijden uit de volksgaarkeuken vonden zeker de eerste jaren gretig aftrek en het 12 ½-jarig bestaan van de Hoffmansgesticht werd in 1904 zelfs gevierd met een heuse Hoffman's revue.

Henrietta Hoffman ligt begraven op de Oude Begraafplaats in Gouda.


Deze informatie is onderdeel van de route 'Goudse vrouwen op de kaart' langs panden waar belangrijke Goudse vrouwen hebben gewoond of gewerkt. Klik hier voor de bijhorende plattegrond en informatie.Donor of a bequest for the soup kitchen

Henrietta Helena Hoffman was born in Gouda on 26 April 1825 as daughter of a trader in colonial merchandise, Matthias Frederik Hoffman and Jeanne Marie Gronovius.

At her death in 1886 she bequeathed an amount of 481.359,98 guilders to the municipality of Gouda. By will she had determined that the municipality of Gouda had to found 'a soup kitchen for the people, with which she means such an institution in which the Working Class could get nutrition at moderate payment and also an establishment for the admission and nursing of women or girls of decent standing who needed it'.

Thus Gouda got a soup kitchen for the people who needed it at the Keizerstraat in 1889 and in 1891 the Hoffman's Establishment at the Oosthaven for single ladies older than 40 with a certificate of good conduct.

The soup kitchen remained in business until 1987, the Establishment was closed in 1972 after years of deficits. The last inhabitants left for nursing home The Ronssehof.

The meals from the soup kitchen were certainly in great demand in the first years and when the Hoffman's Establishment had existed 12 ½ years it was even celebrated with a real Hoffman's revue in 1904

Henrietta Hoffman is burried at the Oude Begraafplaats (Old Cemetery) in Gouda.

.

This information is part of the tour 'Women from Gouda on the map' along buildings in which important women in Gouda once lived or worked. Click here for the accompanying map and information.

2020 Gouds Vrouwennetwerk | Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.