12. Hennie de Wijs (1896-1975)

scheikundig ingenieur, expert in chemische en technische processen in wasserijen

English translation at the bottom of this page

Hendrina Johanna de Wijs werd in 1896 geboren in Rotterdam, dochter van Jean Esaie Christienne de Wijs, handelsagent, fotograaf en kunstschilder en Johanna Sauveur. Hennie was scheikundig ingenieur, opgeleid aan de TU Delft. In 1923 verdedigde zij in Delft haar proefschrift Samenstelling en bestendigheid van enige metaal-amoniac ionen.

Na gewerkt te hebben in het laboratorium van de ijzergieterij Vulcanus in Vaasen kwam Hennie in 1926 aan het hoofd te staan van het laboratorium van zeepfabrikant Viruly's Stoomzeepziederij "De Hamer", producent van wasmiddelen voor de wasserij-industrie, in Gouda. Ze werd een expert op het gebied van technische en gebruikersaspecten van het wassen. Door economische oorzaken (Beurskrach en overname fabriek door Unilever) moest de fabriek Hennie laten gaan.

In 1930 vestigde zij zich als zelfstandig onderzoekster en richtte ze in haar woning in Voorburg haar eigen Adviesbureau en Laboratorium voor Wastechniek op. Hennie kon een groot deel van de wasserijen in Nederland tot haar klantenkring rekenen. Zij stelde dankzij wetenschappelijk onderzoek wasserijen in staat om op een goede manier de was te behandelen.

Van 1939 tot 1941 publiceerde zij in het maandblad van de Vereniging van Nederlandse Huisvrouwen artikelen over diverse aspecten van de was en trad ze op als wasadviseur voor de leden van de vereniging.
Haar bedrijf heeft tot in de jaren 60 bestaan.

In de expositie GOUDA MAAKT (open van woensdag t/m zondag tussen 12 -18 uur, gratis toegang) wordt er ook aandacht besteed aan Hennie de Wijs. Zie voor meer informatie https://www.expogoudamaakt.nl


Deze informatie is onderdeel van de route 'Goudse vrouwen op de kaart' langs panden waar belangrijke Goudse vrouwen hebben gewoond of gewerkt. Klik hier voor de bijhorende plattegrond en informatie.


Chemical engineer, expert in chemical and technical processes in laundries

Hendrina Johanna de Wijs was born in Rotterdam in 1896. She was the daughter of Jean Esaie Christienne de Wijs, commercial agent, photographer and artist, and Johanna Saveur. Hennie was chemical engineer, educated at the Technical University in Delft. In 1923 she was examined, in Delft, on her thesis Samenstelling en bestendigheid van enige metaal-amoniac ionen (Composition and durability of some metal-ammonia ions). After having worked in the laboratory of the iron foundry Vulcanus in Vaasen, Hennie became manager, in 1926, of the laboratory of the soap-making factury Viruly's Stoomzeepziederij (SteamSoapWorks) " De Hamer" in Gouda, producer of detergents for the laundry industry. Hennie de Wijs became an expert in the field of technical- and users-aspects of washing. Due to economic causes ( Collapse of the Stock Market and the taking over of the factory by Unilever) Henny was dismissed.

In 1930 she settled as a independent researcher and set up her own Adviesbureau en Laboratorium voor Wastechniek (Consultancy and Laboratory for Washing Technic) in her own house in Voorburg. Hennie could rely on a large circle of clients among the laundries in the Netherlands. Thanks to scientific researche she enabled laundries to treat the wash properly and carefully. From 1939 to 1941 she published in the monthly magazine of the Society of Dutch Housewives articles about various aspects of the wash and acted as wash-adviser for the members of the society. Her business existed until the sixties.


This information is part of the tour 'Women from Gouda on the map' along buildings in which important women in Gouda once lived or worked. Click here for the accompanying map and information.

.

2020 Gouds Vrouwennetwerk | Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.