8. Mieke Hoogerwerf (1867-1920)

Diacones en oprichtster Diaconessenziekenhuis

English translation at the bottom of the page

Deze Amsterdamse diacones werd in 1897 als diacones te Gouda gedetacheerd. Zij organiseerde avonden voor fabrieksmeisjes en gaf voorlichting op het gebied van hygiëne.

Omdat de Diaconessen een klein pand hadden Achter de Vismarkt, was er geen ruimte om zieken daar te verplegen. Daarom werden de zieken en bejaarden thuis verzorgd. Dit was de start van de wijkverpleging en daar was Mieke Hoogerwerf de drijvende kracht achter.

De diaconessen waren celibatair en aan hun huismuts en opleidingsspeld kon de buitenwacht opmaken in welk stadium van opleiding de dames waren. Meestal werden de diaconessen na twee jaar naar een andere plaats gezonden en ze waren nauw verbonden met de Nederlands Hervormde kerk. Zo is Mieke na Gouda nog gedetacheerd geweest in Meppel en Goes. In 1902 kregen de diaconessen in Gouda een huis aangeboden aan de Westhaven 11 door de dames Marie en Betsy Temminck, plus een som geld.

Onder de leiding van Mieke Hoogerwerf kon met dit geld het huis worden verbouwd tot een protestants ziekenhuis, het Diaconessenhuis "De Wijk". Er was woonruimte voor drie diaconessen, genoeg plaats voor drie patiënten en een zusterkliniek.De accommodatie werd steeds professioneler, evenals de opleiding tot verpleegster en in 1922 werd het huis bevorderd tot Klein Algemeen Ziekenhuis. Er werd steeds uitgebreid en bijgebouwd op veel plekken in Gouda. Er kwam zelfs een afzonderlijke kraamkliniek in het pand aan de Westhaven 42, de Montagnekliniek. In 1970 fuseerde het Diaconessenziekenhuis met het Van Itersonziekenhuis en werd het Bleulandziekenhuis opgericht.


Deze informatie is onderdeel van de route 'Goudse vrouwen op de kaart' langs panden waar belangrijke Goudse vrouwen hebben gewoond of gewerkt. Klik hier voor de bijhorende plattegrond en informatie.


Deaconess and founder of the Deaconessen Hospital

This deaconess from Amsterdam was placed as deaconess in Gouda in 1897. She organized evenings for female industrial workers and gave instruction on hygiene. Since the Deaconesses lived in a small building, Achter de Vismarkt, they had not enough room to nurse patients. That is why the patients and aged people were taken care of at home. This was the start of district nursing and Mieke Hoogerwerf was the moving force behind this initiative.

The deaconesses were celibate and the outside world could conclude from their housecap and trainee badge in which stage of the training these women were. After two years the deaconesses were usually relocated to other towns and they were closely connected to the Dutch Reformed Church. Thus Mieke was placed in Meppel and Goes, after her time in Gouda.

In 1902 the deaconesses in Gouda were offered a home at the Westhaven 12 by the ladies Marie and Betsy Temminck. These ladies also gave them a sum of money. Mieke saw to it that this money was used to rebuild the house ïnto a protestant hospital, the Diaconessen Hospital "De Wijk". It included living accomodation for three deaconesses, room for patients and for a nurses home.

The accomodation as well as the training to become a nurse became more and more professional. In 1922 the house was renamed Klein Algemeen Ziekenhuis (Small General Hospital). On several locations in Gouda extensions and annexes were built. Even a separate maternity hospital was added in the building at Westhaven 42, called

Montagne Hospital. In 1970 the Diaconessen Hospital merged with Van Iterson Hospital and the Bleuland Hospital was foundedThis information is part of the tour 'Women from Gouda on the map' along buildings in which important women in Gouda once lived or worked. Click here for the accompanying map and information.


2020 Gouds Vrouwennetwerk | Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.