11. Johanna en Everdina van Iterson (1832-1905 en 1838-1905)

Schenksters legaat bouw Van Itersonziekenhuis

English translation at the bottom of this page

Deze zussen overleden in hun laatste woonplaats Brussel op opeenvolgende dagen. Everdina Johanna Lamberta overleed op 7 november 1905 en Johanna Alberta een dag later, op 8 november.

De zusters waren de ongetrouwde dochters van de heer A.A.G. van Iterson, een van de twee eerste directeuren van de Goudse Kaarsenfabriek. Hij had in Utrecht gestudeerd en was jarenlang apotheker geweest. Maar hij was ook zeer geïnteresseerd in scheikunde en had faam gemaakt met zijn bewerking van een farmaceutisch handboek. Hoewel de start van de Kaarsenfabriek wat moeizaam was, werden er later gigantische winsten gemaakt. Via de erfenis kwam deze rijkdom terecht bij de zussen.

De dames legateerden hun vermogen van fl. 460.000,= (waarde omgerekend naar nu: ruim € 6 miljoen) aan de gemeente Gouda onder de voorwaarde dat ze er een ziekenhuis van zouden stichten met minimaal vijftig bedden. Het te bouwen ziekenhuis moest een prettige indruk maken op iedereen, zodat ook de minderbedeelden zich er fijn zouden voelen, zodat het hun lijden kon verzachten en aangenamer maken. De naam van het ziekenhuis moest het Van Itersonziekenhuis worden en op de voorgevel van het ziekenhuis moest het borstbeeld van hun vader, A.A.G. van Iterson worden aangebracht.

Het ziekenhuis werd gebouwd in de Goudse wijk Kort Haarlem aan De La Reijlaan ter vervanging van het oude Catharina Gasthuis en werd op 6 april 1910 in gebruik genomen.


De architect was Willem Kromhout (1864-1940). Hij gaf het gebouw vorm in een "sobere Jugendstil". In 1970 ging het ziekenhuis een fusie aan met het Diaconessenziekenhuis "de Wijk" en werd een bovendien nieuw ziekenhuis gebouwd aan de Bleulandweg.


Deze informatie is onderdeel van de route 'Goudse vrouwen op de kaart' langs panden waar belangrijke Goudse vrouwen hebben gewoond of gewerkt. Klik hier voor de bijhorende plattegrond en informatie.Donors of bequests for the construction of a hospital

Both sisters died in Brussels on successive days. Brussels was the city in which they had lived during the final years of their lives. Everdina Johanna Lamberta died on November 7, 1905 and Johanna Alberta died a day later, on November 8.

The sisters were the unmarried daughters of Mr A.A.G. van Iterson, one of the two first managers of the Goudse Kaarsenfabriek (Candle factory). He studied in Utrecht and had been a pharmacist for a long time. However, he was also very much interested in chemistry and had become famous for his adaptation of a pharmaceutical manual. Although the start of the Candle Factory was not easy, enormous profits were made in later times.

Through the inheritance his wealth came to the sisters

The two women bequeathed their fortune of 460.000,- guilders (current value: more than € 6 million) to the municipality of Gouda on condition that they would found a hospital with at least 50 beds. The hospital to be built should make a pleasant impression on everyone, so that also the underprivileged would feel at ease and it could releave their suffering and make it less unpleasant. The name of the hospital had to be Van Itersonziekenhuis and at the front of the hospital the bust of their father, A.A.G. van Iterson, had to be placed.

The hospital was built in the quarter Kort Haarlem at de La Reijlaan in Gouda as a replacement of the old Catharina Gasthuis and was put into use on April 6, 1910.

The architect was Willem Kromhout (1864-1940). He built the hospital in a "sober Jugendstil". In 1970 the hospital merged with the Diaconessenziekenhuis "de Wijk". Moreover a new hospital was being built at the Bleulandweg.This information is part of the tour 'Women from Gouda on the map' along buildings in which important women in Gouda once lived or worked. Click here for the accompanying map and information.

2020 Gouds Vrouwennetwerk | Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.